SPICA-nettverket representerer en implementering av Bologna-erklæringens  visjon i en nordisk ramme. Lærerutdannelsesinstitusjoner fra Grønland, Island, Færøyene, Norge, Danmark, Sverige og Finland er representert i nettverket. Institusjonene har en felles målsetning om å styrke lærerstudenter og lærerutdannere sin faglige og didaktiske kompetanse. Nettverket fokuserer på muligheter og utfordringer i sammenheng med mangfold, bæredyktighet og demokrati i skolen. Nettverket fokuserer
i det profesjonsrettede arbeidet på dialog, toleranse, handlingskompetanse og aktivt medborgerskap for slik å legge til rette for bærekraftige og fredelige samfunn i tråd med skolens samfunnsmandat.

En bærebjelke i SPICA-nettverket er utviklingen og gjennomføringen av felles kurs (5 ECTS). Kurset består av en virtuell del med bruk av “omvendt undervisning” og nettkonferanser og et intensivkurs med etterarbeid. I 2016 vil intensivkurset bli lagt til Island og fokuserer på toleranse og dialog i sammenheng med mangfold, demokrati og bæredyktighet.