Samuel, Karl Christian and Charlotte planning Iceland 2024

Each year the Spica network applies for funding from Nordplus Higher Education to finance our activities. We are happy to announce that the network received funds for both student and teacher mobility and the intensive course in 2023-24.

I prosjektåret 2023-24 vil vi ha et særskilt fokus på kultur, språk og natur i bevegelse. En sentral del av Spica sin aktivitet er utviklingen og gjennomføringen av et 5 ECTS kurs for 30 lærerstudenter fra nettverket. Kurset skal ruste deltakerne til arbeide for bærekraftige samfunn og aktivt medborgerskap i tråd med skolens samfunnsmandat. Kurset består av en virtuell del, samt et åttedagers intensivkurs med etterarbeid.

I 2024 blir intensivkurset lagt til Island med tittelen: Many voices – one habitat: Culture, language, and nature in flux. Nettverket har også student- og lærermobilitet som satsningsområder. Studenter får mulighet til å velge kurs/moduler eller praksisopphold ved en annen Spica institusjon for å bygge kompetanse innenfor nettverkets kjerneområder.

Spica gir videre mulighet til å invitere kolleger fra nettverket som gjesteforelesere, og til å dele og videreutvikle fagdidaktisk kompetanse. Mobiliteten bidrar til å styrke nordisk samarbeid i lærerutdanning. Spica-nettverket har en tydelig målsetning om å øke kvaliteten og relevansen i våre lærerutdanningsprogram gjennom samarbeid og internasjonalisering i en nordisk konteks