SPICA

A Nordic network for teacher educators and students

Staff opportunities

Nettverket har også lærermobilitet som satsningsområde. Lærermobilitet utvikler og styrker den faglige kvaliteten i utdanningene. Spica gir mulighet til å invitere kolleger fra nettverket som gjesteforelesere, og til å dele og videreutvikle fagdidaktisk kompetanse. Mobiliteten bidrar til å styrke nordisk samarbeid i lærerutdanning.

%d bloggers like this: