25. mars til 1. april gikk intensivkurs av stabelen i Færøyene. Tema var “livsstil i skjæringspunktet mellom det lokale og det globale”. Kurset fokuserte på lokale, regionale og globale muligheter og utfordringer knyttet til identitet, livsstil og ‘glokalisering’.

I kurset jobbet studentene i grupper med et selvalgt forskningsspørsmål. Blant annet utforsket gruppene hva færøysk identitet og livsstil kan være, og hvordan historie, tradisjon, kultur og naturressurser spiller en rolle i dette. Du kan lese mer om kurset (på færøysk) på universitetets hjemmesider.